Obsługa cateringowa II Festiwalu Muzyki Filmowej

 
Kiedy: w dniach 19-23 maja 2009r
Miejsce: Krakowskie Błonia

Podczas trwania II Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, firma Partnership, wykonała kompleksowe usługi cateringowe i zapewniła obsługę gastronomiczną podczas prób orkiestr i chórów (200 osób przez 5 dni) oraz w garderobach artystów, orkiestr i chórów (150 osób przez 3 dni).